LANGENGA – konkurranse

  • Sted: Langenga, Asker
  • Formål:  Konkurranse utlyst av Nes Invest – maksimal utvikling av Langenga
  • Program: Bolig, idrettshaller, næring

Eiendommen ligger langs fylkesvei 207 Langenga, og er korteste vei mellom fylkesveiene 165 Slemmestadveien og 167 Røykenveien /E18, og er strategisk godt plassert nær Asker sentrum. Eiendommen utgjør en østvendt dalbunn med markante åsrygger på hver side som gir reduserte solforhold. Området er regulert til industri og lager.

Nes Invest inviterte til en konkurranse i 2013 om maksimal utvikling av Langenga. Vårt forslag ble å beholde regulert program, men å øke programmet til bl.a. å omfatte idrettshaller som Asker har for lite av, samt næring og boliger. Ved å legge disse lagvis over hverandre får man utnyttet topografien til å samle mange arealkrevende funksjoner, som eller ville tatt enorme tomteressurser på flatere mark. Boligene plasseres på toppen for tilfredsstillende støy-, lys- og solforhold. Til sammen får man med denne løsningen mange viktige funksjoner på ett sted, med god tilknytning til Asker sentrum både med bil, kollektivtransport og sykkel-/gangveier.

Arealer: totalt ca. 135000 m2 (næring ca 29000m2, kontor ca 4700 m2, parkering ca. 49400 m2, handel/butikk ca. 6000 m2, idrettshaller ca. 17900 m2, boliger ca. 25500 m2).