GARTNERVEIEN

  • Sted: Nesbru, Asker
  • Formål:  Bolig og næring
  • Program: Nybygg leiligheter og næring, ombygging eksisterende næringsbygg.

Prosjektet gjelder utvikling av Nesbru Senter, med nybygg bolig og næring, samt ombygging av eksisterende bygningsmasse. For boligdelen spenner leilighetstypene seg fra ungdomsleiligheter til senior- og aldersleiligheter. For næringsdelen er det foreslått barnehage, strøksrelatert service og næring, samt utvidelse for eksisterende virksomheter i området.

Eiendommen ligger langs E18 mot nord-vest og Fekjan mot nord-øst, som gir støyutfordringer. Forslaget er å etablere en skjerm mot E18 med bruk av bygningsmasse. På fremsiden mot syd-øst og syd etableres leiligheter i det ene bygget som utgjør skjermen, og kontorer i det andre. Videre ut i fra leilighetsbygget foreslås ytterligere tre leilighetsbygg som er kortere og trapesformet slik at sikt og lysforhold for alle leiligheter ivaretas best mulig. Leilighetsbyggene ligger over eksisterende matvareforretning hvor taket på denne med utvidelse utgjør felles uteoppholdsareal for leilighetene. Næringsdelen er foreslått i de to nedre planene sammen med parkeringsarealer. Videre foran kontorbygget er det foreslått ombygging av eksisterende kontorbygg samt nye leilighetsbygg og offentlige plasser som binder bygningsmassen sammen.

Arealer: leiligheter ca. 14000 m2 (105 leiligheter), kontorer etc. ca. 5700 m2, eksisterende bygningsmasse ca. 3300 m2, nytt kontorbygg ca. 13500 m2. Parkeringsplasser 610 stk.