DRENGSRUDBEKKEN – konkurranse

  • Sted: Drengsrud, Asker
  • Formål: Konkurranse utlyst av Tandberg Eiendom AS – Utvikling av Drengsrudbekken 31 og 32
  • Program: Kontorer, Kombinerte arealer næring/lager, 2-3 bilbutikker, Parkering

Den eksisterende bebyggelsen strippes og danner utgangspunkt for tilbygg, påbygg og ombygginger. Eksisterende bebyggelse vil inngå som del av et samlet bygningsvolum som grafisk sett består av en vinkelbebyggelse på, over og under terreng i inntil 6 etasjer og inntil 3 overliggende i en form som en hestesko-form som ligger øverst og samler bebyggelsen under i et sterkt grep, åpner opp for solinnfall fra syd og vest og belyste uteoppholdsarealer, samt beskytter mot støyinnslag fra omkringliggende veier/trafikk.

Resultatet blir et signalbygg med betydelig karakter og utstråling.

De laveste plan blir for kombinasjonen parkering, lager, bilverksteder. De øvre plan blir for bilforretninger og kontorarbeidsplasser.

Arealer: totalt ca. 30-35 000 kvm