ASKER TORG – konkurranse

  • Sted: Asker sentrum
  • Formål:  Konkurranse utlyst av Asker Kommune – revitalisering av Asker Torg
  • Program: ny offentlig plass, næringsvirksomheter, underjordisk garasjeanlegg og høyhus

Asker Kommune utlyste i 2011 konkurranse om revitalisering av Asker Torg. Ut i fra vår analyse av området ble det klart å jobbe med et forslag som gikk utover kun å gjelde torget. Vårt forslag innbefattet omlegging av vei, forslag til parkeringsanlegg, og forslag til forretninger som kunne koble seg opp mot Trekanten kjøpesenter. Vi introduserte også et høyhus over jernbanen som et signalbygg for Asker.

Det største og viktigste grepet var å legge om kjøreveien som skilte torget fra linjen mellom Asker Stasjon og Kulturhuset/Trekanten hvor det er stor trafikk både av biler og gående som kommer fra buss/tog. I dag går man forbi torget, men ved å flytte veien rundt torget, ble torget integrert i denne linjen. Midt på torget laget vi fem former (krystaller) som utgjør både belysning og forretningslokaler, og som med sin halvsirkelformet plassering også danner mulighet for f.eks. forsamlingsarena, scene og skøytebane. Grunnforholdene på torget er ustabile, og vi foreslo muligheten for å et underjordisk parkeringsanlegg som både ville gi økt parkeringskapasitet, og stabilisere torget over. Forretningslokalene er tenkt å kobles sammen til et senter i et plan under torget, og med mulighet for kobling videre til Trekanten. Høyhuset ble introdusert som del av en mer direkte atkomst fra Bleikerveien til torget, og som også vil være et signalbygg for Asker.