SKØYENSVINGEN 16

  • Sted: Skøyen, Oslo
  • Ferdigstilt: 2013
  • Formål: Bolig
  • Program: Tremannsbolig m/ garasjeanlegg
  • BRA: totalt 550 m2
  • Antall plan: 3
  • Materialer: Siporex

Tomten ligger i et eneboligstrøk på Skøyen, sydvendt i skrånende terreng. På tomten er det fra før en eldre bolig, og ny bolig ble lagt på sydsiden av denne med et felles garasjeanlegg imellom. Den nye boligen er oppført i funkisstil, bygget i Siporex med hvit murpuss. U.etg er delvis lagt ned i terreng med lysgårder for vinduer/utganger. Boligen har 3 boenheter, hvor av to går over u.etg og 1.etg, og den siste går over alle tre plan.  Enhetene er på hhv 150, 151 og 249 m2. Alle boenhetene har utgang til uteplasser på terreng, og den største enheten har i tillegg takterrasse som går over deler av 1.etg.