HARÅSVEIEN 2F

  • Sted:  Lysaker, Oslo
  • Ferdigstilt:  2009
  • Formål:  bolig
  • Program:  enebolig  m/ sekundærleilighet + frittliggende garasje
  • BRA:  484 m2
  • Antall plan:  4
  • Materialer:  betong og porebetong, utv. kledning pusset betong

Boligen ligger på en meget vanskelig østvendt tomt med et  stort bevaringsverdig sveitserhus som nabo. Prosjektet er utformet for å tilføre tomten økte arealer for uteopphold, samt gode bofunksjoner. Dette er løst ved å legge inn bebyggelse i 4 plan, og terrassere planene slik at takflatene kan brukes til uteopphold. I kjeller er det 2 x 2 parkeringsplasser. I u.etg er det en utvendig gjennomgang av bygningen, samt inngang til hovedenhet og sekundærleilighet. I 1.etg er det soverom, med takterrasse over sekundærleilighet, og i 2.etasje er det oppholdsrom og takterrasse over deler av soveromsetasjen. Dessuten er det takterrasse med egen utvendig trapp, med basseng plassert over underliggende trapperom.