ÅSLIVEIEN 5-7-9

  • Sted:  Asker
  • Ferdigstilt:  2005
  • Formål:  bolig
  • Program:  3 eneboliger m/sekundærleiligheter + frittliggende garasjer
  • BRA:  219 m2 pr. enhet
  • Antall plan:  3
  • Materialer:  betong i u.etg, tre i 1.+2.etg, utv. kledning panel og zink

Boligene er plassert i en syd-østvendt skråning med gavl (kortside) inn i terrenget. På den måten ble det mulig å gi lys og sikt på flere sider av boligene i større grad enn med langside inn mot skråningen. Utformingen er hovedsak rektangulær, men med noe forskyvninger i formen for å etablere ulike soner i boligen samt ytterligere mulighet for lys og sikt. Formen samles under et saltak. Øvre plan har takterrasse på deler av etasjen under, samt uteoppholdsareal på terreng på motsatt side. Sekundærleilighet i u.etg.