Om Boxs

Boxs Arkitektstudio AS er et effektivt kontor i Asker. Vi har god kunnskap om plan- og bygningsloven, samt praksis for regulerings- og arealplaner i kommunene. Kontoret har mye kompetanse på store og små prosjekter, fra skisser til gjennomføring og ferdig bygg. Vi er gode til å se potensialet i den enkelte eiendom, og å utnytte dette maksimalt i forhold til utbyggingsmuligheten. Samtidig stiller vi høye krav til kvalitet, samt plassering og tilpasning av bebyggelsen i forhold til terreng og naboskap. Vi er spesielt opptatt av ’den menneskelige dimensjon’ i prosjektene våre, og legger stor vekt på god funksjonalitet i samspill med opplevelsen av det enkelte rom, og kontakten med tomten og omgivelsene.

Siden oppstart i 2004 har kontoret prosjektert og bygget mange boliger, spesielt i Asker (ca. 60 %). I tillegg til boliger er vi involvert i utvikling av flere ulike reguleringsplaner. For tiden er kontoret i en positiv omstillingsprosess mot flere ulike type prosjekter, og i flere kommuner, samtidig som over 80 prosjekter er i gang i ulike faser.

Boxs Arkitektstudio AS er aktiv initiativtaker i bl.a. utvikling av stedstilpasset modulboliger, er deltaker i utviklings- og innovasjonsprosjekt for omsorgsboliger og energivennlige passivhus (Futurebuilt), og er engasjert for å fremme visjoner for ulike skøyteanlegg (Valle Hovin, Risenga m.fl.). I det siste har kontoret presentert forslag for sentrumsutvikling og fortetting ved kollektivknutepunkter i Asker som viktige innspill for ny kommuneplan, og for å belyse viktigheten av satsning på bærekraftig arkitektur og utvikling i kommunen for fremtiden.

Boxs Arkitektstudio AS er sentral godkjent som søker og prosjekterende for bygninger og installasjoner, hhv tiltaksklasse 3 og 2, og er godkjent for å innhente og administrere eksterne ressurser. Vi har et godt samarbeid med både brannrådgivere, bygg- og VVS-konsulenter, samt landskapsarkitekter, og vil avhengig av prosjekt-organisering fungere som deltaker eller leder av prosjekteringsgruppe med konsulenter kontrahert av oppdragsgiver/utbygger. Vi er 8 ansatte og vurderer jevnlig vår kapasitet i forhold til oppdragsmengde.

Se Sentral Godkjenning

Se Oppdragsbetingelser BOXS