BLEIKERHAUGEN 20

  • Sted:  Asker
  • Ferdigstilt: 2017
  • Formål:  bolig
  • Program:  enebolig  m/ garasje
  • BRA: 261,30 m2
  • Antall plan: 2

Bebyggelsen er plassert i lengderetningen på den lett skrånende tomten, og volumet forankres gjennom underetasjen som glir fint inn i terrenget. Det lave bygningsvolumet og de horisontale linjene understrekes ved materialskiftet mellom etasjene, med liggende panel på hovedplan og pusset mur i underetasjen, samt gjennom vertikale vindusbånd. Åpne vindusflater gjør boligen transparent og lett mot sydøst, mens den lukkes mer mot nordvest, og danner derved samtidig en visuell skjerm rundt ankomst og gårdsplass. Gjennom det slanke, utkragede taket forsterkes inntrykket av letthet og luftighet, samtidig som det trapesformede taket styres mot utsikt og adkomst.