Bleikerhaugen 18

  • Sted:  Asker
  • Ferdigstilt:  2017
  • Formål:  bolig
  • Program:  enebolig  m/ garasje
  • BRA: 319
  • Antall plan: 3

Enebolig for en barnefamilie, med garasje og sportsbod i sin helhet under bakken, sammenhengende med boligen. Boligens underetasje er tilrettelagt for en mulig generasjonsdel/ungdomsdel.

Tomten er relativt bratt, og det er derfor lagt vekt på å oppnå gode utearealer, både på terreng og på takterrasser.

Boligens nedre, sydlige del er vridd noen grader mot sydvest, for å oppnå gode adkomstforhold og best mulig utnyttelse av sol og utsiktsforhold. Vridningen tilfører dynamikk og bevegelse i bygningens arkitektoniske uttrykk. Samtidig beholdes utsyn og åpenhet for bakenforliggende nabo.

Øvre plan er trukket langt tilbake slik at det ikke hindrer utsyn og sollys for nabobebyggelse i øst og vest.  Opptrappingen i etasjehøyder og flatt tak sikrer at boligen legger seg godt i terrenget uten dominerende volumer.